Studiebegeleiding Weert

Wie zijn wij

Bij Studiebegeleiding Weert hebben we de beste omgeving gecreëerd voor huiswerkbegeleiding. We begeleiden middelbare scholieren bij het ‘leren leren’ en geven ze de structuur om hun schoolcarrière succesvol af te ronden. We werken in kleine groepen waarbij écht persoonlijke aandacht voor zowel leerling als ouder centraal staat.

Bieke Verheul-van Mens

Bieke is een kei in huiswerkbegeleiding!

 

 

 

 

 

 

 
Pas als je het vertrouwen krijgt van de leerling, kun je écht gaan samenwerken. Daarom besteden we daar ruim aandacht aan; leerlingen moeten gráág naar ons toe te komen. We instrueren en motiveren. We overhoren, geven tips, laten ruimte voor bewegen tijdens het leren. Daarbij gebruiken we de principes van Bal-a-vis-x; we stuiteren met balletjes en zakjes en bouwen zo de concentratie weer op. Eerlijke communicatie met leerlingen én ouders staat bij ons hoog in het vaandel, net als aandacht voor studievaardigheden om uiteindelijk de zelfstandigheid verder op te bouwen. 
Als de leerling succes behaalt, op welk vlak ook, genieten wij mee!

Wat bieden we

1. Huiswerkbegeleiding
2. Bijlessen
3. Basisschoolbegeleiding
4. Studievaardigheidstrainingen
5. Level Up!

 


Huiswerkbegeleiding

Tijd en ruimte om na schooltijd onder begeleiding huiswerk te maken en te leren.

• Maandag t/m vrijdag geopend van 15.00 tot 18.00 uur.

• Ruimere openingstijden tijdens toetsweken (ook op zondagen).

• Aandacht voor studievaardigheden, zoals: Hoe gebruik je je agenda, wanneer begin je te leren voor een proefwerk, hoe maak je een samenvatting, etc.

• Na het leerwerk worden leerlingen door ons overhoord.

• Bij vakinhoudelijke vragen gaat de leerling samen met de begeleider op zoek naar het antwoord. In de studieboeken, via internet óf door extra uitleg te vragen aan de eigen vakdocent. Zo leert de leerling zelf antwoorden te vinden op vraagstukken. 

• Het gebruik van smartphones blijft beperkt tot schoolgerelateerde zaken. Er staan laptops klaar voor inloggen op Magister, oefenen met de geleerde stof op het opzoeken van informatie.

• Indien gewenst zoeken wij ook contact of samenwerking met de mentor van de leerling op school.

 

Tarieven Huiswerkbegeleidingsabonnement

2 dagen per week: € 182,- per maand
3 dagen per week: € 245,- per maand
4 dagen per week: € 290,- per maand

De meivakantie, de Kerstvakantie en de zomervakantie worden niet in rekening gebracht.

 

 

Bijlessen

Op aanvraag is er in een één-op-één situatie aandacht voor een specifiek vak.


Tarief:
€ 25,- per uur.

 

 

Basisschoolbegeleiding

Voor leerlingen van de basisschool bieden we in een 1-op-1 situatie ondersteuning bij vakken als begrijpend lezen en rekenen. In overleg met de ouders en bij voorkeur ook de leerkracht, bepalen we waar de leerling het meest bij gebaat is en stellen we een plan van aanpak op. Is er een andere hulpvraag? Graag gaan we het gesprek met u aan om te bepalen of we maatwerk kunnen leveren!

 

Tarief: € 25,- per uur.

 

 

Studievaardigheidstrainingen

Naast de kleinschalige huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen speciale studievaardigheidstrainingen bij ons volgen. 

 

Training Ik leer leren 
Deze training geeft kinderen slimme handvatten hoe ze makkelijker en efficiënter leren. Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

• Leerstijl: Hoe leer jij het fijnste; welke manier past bij jou?
• Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
• Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
• Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
• Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
• Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
• Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
• En natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen


Tarief groepstraining Ik leer leren
Groepstraining in kleine groepen
€ 182,50 (inclusief werkboek t.w.v. € 32,50) per leerling
5 lessen van 1,5 uur
Trainer: Bieke Verheul

 

 Training Samenvatten & Omgaan met begrippen

Wat levert het je op?
 
  • Je maakt krachtige samenvattingen
  • Je werkt je veel gemakkelijker door grote stukken tekst heen
  • Je duikt dieper in de lesstof
  • Je kunt goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden
  • Je weet hoe je begrippen moet leren
  • Je bent beter voorbereid op je toets

Tarief training Samenvatten & Omgaan met begrippen
-In groepsverband: € 120,- voor 3 sessies
-Individueel (1-op-1) € 150,- voor 3 sessies.

Trainer: Ann Gerits-van Mierlo

 

Level Up!

In de vakantieweken kun je onder zeer intensieve begeleiding je niveau in 1 of meerdere vakken opkrikken. In overleg stellen we een programma op zodat je na een week op het gewenste niveau bent! Prijs afhankelijk van de exacte invulling

 

Voor wie?

Studiebegeleiding Weert is voor scholieren van alle leeftijden en niveaus.
We zitten op een centrale locatie zodat wij voor iedere scholier, op welke school je ook zit, makkelijk bereikbaar zijn.

 

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor scholieren/leerlingen die:

• het moeilijk vinden om na schooltijd gestructureerd met het huiswerk aan de gang te gaan

• niet goed weten hoe ze effectief kunnen leren voor een proefwerk

• moeite hebben met het plannen van het huiswerk

• betere cijfers willen halen

• onzeker zijn over hun prestaties

• weinig gemotiveerd zijn voor school en discipline problemen hebben

Tarieven

 

 

Abonnement huiswerkbegeleiding

2 dagen p/wk € 182,- per maand
3 dagen p/wk € 245,- per maand
4 dagen p/wk € 290,- per maand

BTW is niet van toepassing.

De meivakantie, de Kerstvakantie en de zomervakantie worden niet in rekening gebracht.

 

Bijles, studietrainingen

Bijles € 25,- per les van 1 uur
   

 

Ik leer leren

€ 182,50 (incl.werkboek) 

Snel leren = leuk leren € 279,95 (incl. werkboek)

BTW is niet van toepassing.

Huiswerkbegeleiding in kleine groepen
0
Opmaat naar zelfstandig studeren
0
Betrokken en deskundig
0
Uw kind staat centraal
0

Algemene voorwaarden

Er kan aan het eind van elke maand een wijziging in het studiebegeleidingsabonnement worden doorgegeven of besloten worden de studiebegeleiding stop te zetten. Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Dit kan alleen door ouders worden gedaan via de mail of schriftelijk

Bij wijze van uitzondering mag bij verhindering, in overleg met -en na toestemming van- de begeleider, op een andere dag ingehaald worden.

Vakanties van minimaal 2 weken (kerstvakantie, meivakantie en de zomervakantie) worden niet meegenomen in de facturering.

Er volgt geen restitutie door Studiebegeleiding Weert wanneer er niet voldaan is aan de, normaal te verwachte, inspanningsverplichting door de leerling die gebruik heeft gemaakt van de diensten geleverd door Studiebegeleiding Weert.

Betaling geschiedt vooraf aan het begin van een maand, met behulp van een doorlopende machtiging. Eventuele extra diensten buiten het abonnement om, worden in de maand na de genoten diensten in rekening gebracht.

Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan er helaas niet langer worden deelgenomen aan de diensten geleverd door Studiebegeleiding Weert.

Wanneer de kosten niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald zijn wij helaas genoodzaakt om daarvoor passende maatregelen te treffen.

Studiebegeleiding Weert behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan een leerling te beëindigen wanneer leerling zich bij herhaling niet houdt aan afspraken.

Als de situatie hierom vraagt kan Studiebegeleiding Weert contact opnemen met de mentor van de leerling. Dit zal altijd vooraf overlegd worden met ouders van de leerling.

 

Contact

Emmasingel 77
6001 BB Weert

t: 06-41931534

e: info@sbweert.nl